Khoa học công nghệ
Hội thảo “Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng: Từ diễn đàn đến khuyến nghị chính sách”  (27/06/2020)

Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) không thể tiến hành một cách riêng lẻ và cần có sự chung tay của cả cộng đồng dân cư và các bên liên quan. Thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng là giải pháp căn bản trong nông nghiệp và việc tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH cho cộng đồng là cần thiết. »Hợp tác quốc tế
Thông báo cuộc thi Ireland Contest 2020 - Sáng tạo cùng Ireland  (06/05/2020)

Cuộc thi Ireland Contest 2020 - Sáng tạo cùng Ireland (Unleash Your Creativity With Ireland) là cuộc thi thường niên do Education in Ireland Vietnam tổ chức, và Irish Embassy in Vietnam đồng tài trợ nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và học hỏi về đất nước, con người, nền văn hoá, giáo dục Ireland, qua đó khơi gợi, tạo cảm hứng để các bạn sáng tạo và thể hiện cảm xúc của chính mình. »