Hợp tác quốc tế
Đối tác
Hội nghị, hội thảo
Dự án nghiên cứu
Chương trình trao đổi
Hướng dẫn công tác HTQT
Biểu mẫu
Văn bản pháp quy
Học bổng chính phủ Ireland -
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng chính phủ Ireland” được tài trợ bởi chính phủ Ireland.
Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards)
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn năm 2020
Học bổng Chính phủ Ấn Độ
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội xin thông báo đợt tuyển sinh thứ hai cho chương trình 1000 suất học bổng Tiến sĩ tại học viện danh tiếng của Ấn Độ IIT dành cho sinh viên các nước ASEAN đã bắt đầu mở nhận hồ sơ đăng ký