Giới thiệu » Tổ chức nhân sự
Tổ chức nhân sự

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT CQ

ĐT Di động

Email

1

Phạm Xuân Hùng

Trưởng Phòng

0234.

3 691165

0868 919 272

pxhung@hce.edu.vn

2

Nhiêu Khánh Phước Hải

Chuyên viên

0234.

3 691165

0934 818 999

thucnhi01@gmail.com

3

Võ Thị Quỳnh Châu

Chuyên viên

0234.

3 691165

0914 114 543

vtqchau@hce.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Chuyên viên

0234.

3 691165

0397 099 015

oanhnguyen.hce@gmail.com

5

Đặng Xuân Trí

Chuyên viên

0234.

3 691165

0905 106 386

tridx@hce.edu.vn

6

Trần Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0234.

3 691165

0935 771 179

ttthien@hce.edu.vn

7

Hà Thị Phi Hường

Thư ký Chương trình Rennes

0234.

3 817399

0906 559 595

saha.rennes@gmail.com