Giới thiệu » Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ

 Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

Tầng 2, Nhà C, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

99 Hồ Đắc Di, thành phố Huế

ĐT: 0234 3691 165

E-mail:   ofic@hce.edu.vn (Hợp tác quốc tế)

               phongkhcn@hce.edu.vn (Khoa học công nghệ)