Hợp tác quốc tế » Đối tác
Đối tác

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế luôn chủ trương đẩy mạnh thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và các tổ chức khoa học và giáo dục uy tín trên thế giới.  Hoạt động hợp tác quốc tế đa dạng về hình thức, với nhiều chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên, cán bộ, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Trường.

 Đối tác trong nghiên cứu và đào tạo

 • Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC), Canada
 • Viện nghiên cứu môi trường Stockholm – Asia
 • Chương trình Kinh tế và Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA)
 • Chương trình trao đổi sinh viên Châu Á (AIMS)
 • Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
 • Đại học Sydney, Australia
 • Đại học Lincoln, New Zealand
 • Đại học Rennes 1, France
 • Viện Công nghệ Tallaght, Ireland
 • Đại học Pan-European, Slovakia
 • Đại học Sofia, Bulgaria
 • Đại học Chaopraya, Thái Lan
 • Đại học Công nghệ Rajamangala, Thái Lan
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đài Loan
 • Đại học Nông nghiệp và Thú ý Obihiro, Nhật Bản
 • Đại học quốc gia Chonbuk, Hàn quốc
 • Tập đoàn Hanesbrand INC, Vietnam 
 • Tổ chức các trường đại học nói tiếng Pháp (AUF)