Hợp tác quốc tế » Học bổng
Học bổng chính phủ Ireland -
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình “Học bổng chính phủ Ireland” được tài trợ bởi chính phủ Ireland.
Học bổng ASEA-UNINET
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ ASEA-UNINET dành cho khu vực Đông Nam Á. Học bổng có mục đích tạo cơ hội trao đổi cho học viên sau đại học của Đại học Huế được trao đổi nghiên cứu các ngành Khoa học tại Áo.
HỌC BỔNG Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN
HỌC BỔNG Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2020 – 2021 là cơ hội dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
Học bổng Chính phủ Ấn Độ
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội xin thông báo đợt tuyển sinh thứ hai cho chương trình 1000 suất học bổng Tiến sĩ tại học viện danh tiếng của Ấn Độ IIT dành cho sinh viên các nước ASEAN đã bắt đầu mở nhận hồ sơ đăng ký
Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards)
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị thông tin về chương trình Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn năm 2020
Thông báo học bổng Endeavour niên khóa 2018
Chương trình học bổng sau đại học Mai Lan Kunzy 2016
Chương trình học bổng sau đại học của Đài Loan 2016
Thông tin về chương trình học bổng ERAMUS+ (đợt 2)
Chương trình học bổng Thạc sĩ và các khoá đào tạo của VLIR-UOS 2016